pervėtyti

pervėtyti
pérvėtyti , pervė́tyti Rtr, párvėtyti KlvrŽ; M 1. tr. L, LEXXXIII479, Kp, Gs, Vdn dar kartą išvėtyti: Pervėčiu SD1146. Ima linus, nurauna, atbrauko ituos sėmenus, pérvėto LKKII225(Lz). Sėmenis priseina da i triskart parvė́tyt Skrb. | prk.: Visi senieji eilėraščiai kruopščiai pervėtyti, paliekant tik brandžiausius sp. 2. intr. užduoti, užšerti: Aš tau kad parvė́tysiu, tu tuoj išdumsi! Vad. \ vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; razvėtyti; suvėtyti; užvėtyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atvėtos — ãtvėtos sf. pl. (1) [K] vėtant susimaišę grūdai su pelais, pasturlakai: Ãtvėtos yra grūdai prie pelų atlikę, t. y. pasturlakinis grūdas J. Geruosius rugius padėk sėklai, o atvėtas sumalk kiaulėm Svn. Susemk ãtvėtas – reiks dar kartą pervėtyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvėtyti — tr. beriant atskirti grūdus nuo pelų: Paėmęs vėtyklę atvėtyk klojime rugių duonai kept Jž. | prk.: Šiandieninė lietuvių raštija tas svetimas grimzles be didelio vargo atvėto KŽ. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davėtyti — ×davėtyti (hibr.) tr.; D.Pošk baigti vėtyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėtyti — tr. 1. KŽ, Užv, Všv atskirti grūdus nuo pelų: Vėtys tus grūdus par vėjį ir nuvėtys Als. Jeigu nė[ra] ten kur vėtyti, kretiliuką pasikabinęs nuvėtysi Žr. 2. Krž primušti: Aš tavi tujau nuvėtau, jei tu mun kepurės neatduodi Šts. 3. Ggr nužudyti.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėtyti — tr. Užv parginti, parvyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavėtyti — tr. 1. NdŽ kurį laiką vėtyti: Pavėtyk javus už mane, t. y. paberk grūdus J. Sakiau eisiu rugių pavėtyt Lp. Pavėtę iškūlė, niekas te nesvėrė DrskŽ. Sėklai paskirs be dirsių, i paskiaus biškį pavėtys anus Kl. 2. NdŽ išvyti: Ana vyrą savo pavėtė, t …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perberti — tr. 1. perpilti, perbarstyti dar kartą, persijoti: Žvyrą dar kartą perberk, yra didelių akmenų Lnkv. 2. pabarstyti kiekvieną eilę, klodą: [Sūdant mėsą,] kiekviena eilė perberiama druska rš. Prieš kepant, šaltame kambaryje išplakti baltymus ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perniekuoti — 2 perniekuoti tr. persijoti, pervėtyti: Gausi tuos kvietinius miltus perniekuoti Skr. niekuoti; išniekuoti; nuniekuoti; perniekuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervėtinėti — KŽ, parvėtinėti M iter. pervėtyti 1. vėtinėti; išvėtinėti; pervėtinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”